Dieselemissies naar nul

De uitstoot van dieselmotoren gaat gepaard met een uitstoot van roetdeeltjes en gassen. Denk aan ultrafijn stof en SOX en NOX. Vandaag kunnen wij die uitstoot tot nagenoeg nul reduceren. In dit artikel toon ik aan hoe wij dit met Van Wees Innovations en Traxx Diesel realiseren.

Nu is het goed om te weten dat Van Wees Innovations met de gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie in staat is om deze kwalijke stoffen en gassen tot nagenoeg 100% te reduceren. We laten het je zien aan de hand van deze video:

Zo hebben wij een dieselaggregaat voorzien van onze luchtfilter en deze op een aanhanger geplaatst waardoor je vanaf vandaag op elke bouwplaats en in elke industriële of andere omgeving zelf jouw energievoorziening kunt realiseren, zonder uitstoot.

Nu zul je vragen naar de CO₂. Toch?

Bij veel ondernemers staat CO2-reductie op de agenda. Traxx Zero is een EN590 dieselbrandstof die door een slimme combinatie van reductie en compensatie volledig CO2-neutraal is voor een schone, eenvoudige en gecertificeerde manier van werken.

Zuiniger, schoner, beter: Traxx Diesel is CO2-neutrale EN590 diesel

Traxx Zero is een hoogwaardige dieselbrandstof die door een efficiëntere verbranding het brandstofverbruik – en dus ook de CO2-uitstoot – reduceert. De resterende CO2-emissie wordt gecompenseerd door investeringen in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Resultaat: klimaatneutrale diesel waarmee jouw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Nagenoeg nul uitstoot!

De VWI Cirqulair filtert alle ultrafijne deeltjes en gassen uit de motor en de CO₂-uitstoot wordt via Traxx Diesel gecompenseerd. Zo gaat dat.

#nomoreufp #nomorepm1 #nomorepm2 #nomorepm5 #nomorepm10 #nomoresox #nomorenox #nomoreodour