Wat is SAF

Synthetic Aviation Fuel – SAF – kan worden geproduceerd vanuit CO₂ in combinatie met duurzame waterstof. Van Wees Innovations heeft een technologie ontwikkeld waarmee hoogwaardige CO₂ kan worden afgevangen. Wij zijn in staat om de kostprijs van SAF extreem te verlagen waardoor het voordeliger wordt dan reguliere kerosine. In dit artikel geef ik een uitgebreide beschrijving van duurzame vliegtuigbrandstof en een antwoord op de vraag: “Wat is SAF?”

De luchtvaartindustrie is zich bewust van haar impact op het milieu en het recente TNO-rapport maakt duidelijk in welke mate de vervuiling optreedt. Groener reizen is de laatste twee jaar een groot onderwerp geworden en er wordt door zowel de vliegtuigindustrie alsook de luchthavens veel aan gedaan om te verbeteren.

Denk aan het verbeteren van het brandstofverbruik door lichtgewicht cabineapparatuur, taxiën op één motor en het elektrisch voeden van de vliegtuigen wanneer ze aan grond staan. Op die manier wil de industrie haar uitstoot verlagen. Een andere belangrijke ontwikkeling in de industrie is de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof om de uitstoot te verlagen. Wat is Synthetic / Sustainabel Aviation Fuel? Hoe wordt het gemaakt en op welke manier zorgt het voor een verminderde CO₂-uitstoot?

Wat is SAF?

Vliegtuigen maken momenteel gebruik van fossiele brandstof waarbij met de verbranding van die brandstof CO₂ wordt uitgestoten. Bij elke vorm van verbranding komt CO₂ vrij, dus een heldere geest zal zeggen dat ook bij de verbranding van SAF CO₂ vrij komt. En dat is correct.

Wat is het voordeel van SAF?

Duurzame vliegtuigbrandstof is minder milieubelastend. We gebruiken de term duurzaam bij de beschrijving van vliegtuigbrandstoffen die geproduceerd zijn vanuit hernieuwbare bronnen. Al behoorlijk veel gebruikt is biokerosine op basis van bijvoorbeeld bakolie of algen. Je kunt het een beetje vergelijken met de Euro 10 benzines. Maximaal 10% van deze brandstof bestaat uit biobrandstof. Een veelbelovende toekomst ligt echter in het verschiet voor synthetische kerosine. Deze kerosine wordt geproduceerd vanuit duurzame waterstof en afgevangen CO₂. Daarmee geef ik meteen het antwoord op de vorige vraag. Ja, bij het gebruik van SAF komt CO₂ vrij, echter is deze in een eerdere fase afgevangen door bijvoorbeeld de CO₂-uitstoot van een afvalverbrandinstallatie tot 0 (nul) te reduceren. Per saldo gaat de totale CO₂-uitstoot dus omlaag. Nog maar te zwijgen over de uitstoot van UFP en VOC. Ook dat gaat al vliegende omlaag door het gebruik van SAF.

SAF is nu nog een zogenaamde ‘drop-in‘ brandstof die bijgemengd wordt bij traditionele kerosine. Voordat SAF op grote schaal gebruikt kan worden moet deze volledig gecertificeerd worden volgens dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnormen als fossiele kerosine.

Groeiende vraag naar reizen

Er zijn twee belangrijke factoren die de opkomst van reizen verklaren. Ten eerste groeit de middenklasse met een besteedbaar inkomen dat uitgegeven wordt aan vrijetijdsactiviteiten zoals reizen op mondiaal niveau. Daarnaast wordt reizen betaalbaar door verbeterde technologie, processen en de internationale concurrentie.

Het grootste voordeel van duurzame brandstof is de reductie van CO₂, UFP en VOC. Het resultaat is een verbeterde luchtkwaliteit.

SAF kan ook gemakkelijk in bestaande structuren worden geïntegreerd. SAF is volledig uitwisselbaar met traditionele fossiele brandstoffen, waardoor we geen aanpassingen hoeven door te voeren in het distributienetwerk of de vliegtuigtechniek. De overstap naar duurzame vliegtuigbrandstof is een kwestie van investeren in de productie en distributie.

Hoe kunnen we bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzame vliegtuigbrandstof?

De technologie voor het opvangen van CO₂ is inmiddels goed ontwikkeld maar het vindt in de praktijk nog maar zelden plaats. Door gebruik te maken van VWI-technologie kunnen wij ‘hospital grade‘ CO₂ afvangen; de perfecte basis voor SAF. En dat tegen een tarief dat in de praktijk zelfs onder de prijs van kerosine komt te liggen. Dan zal geen enkele luchtvaartmaatschappij meer aarzelen om SAF bij te mengen.

Hoe maken wij dit mogelijk?

Bekijk de perspresentatie:

Group 1 – Big dust, everything bigger than 10 micrometers
Group 2 – Fine dust smaller than 10 micrometers but bigger than 2,5 micrometers
Group 3 – MPPS dust smaller than 2,5 micrometers but bigger than 0,1 micrometer
Group 4 – Ultrafine dust smaller than 0,1 micrometer (100 nanometer) but bigger than 1 nanometer
Group 5 – Picodust everything smaller than 1 nanometer.

Wat is de Cirqulair efficiency?

  • Group 1: 100%
  • Group 2: 100%
  • Group 3: 100%
  • Group 4: 99.99999997%
  • Group 5: above 99%

Group 5 mostly contains gasses like VOC’s, PAK’s, NOx, SOx, NH3, H2S etcetera.

Check out the efficiency report here.

Omdat VWI-technologie in staat is om nagenoeg 100% zuivere lucht te realiseren vanuit elk rookgaskanaal kan onze CO₂ afvanginstallatie zeer eenvoudig zijn. Dit betekent een lage investering én lage operationele kosten. Hierdoor is de kostprijs voor het afvangen zodanig laag dat het voor elke toepassing rendabel is.